Đánh giá của Đăng Quyền

Đăng Quyền 10

Bộ phim hay , cốt truyện hấp dẫn , thể loại cũng mới lạ <3 100 điểm