Đánh giá của Huỳnh Ngọc Phi

Huỳnh Ngọc Phi 2

Phim không hay. Cốt truyện nông. Diễn xuất diễn viên ở mức tạm. Lẽ ra thể loại phim này nếu không phải là dạng có nhiều pha hành động thì phải có nhiều pha hài, ở đây các pha hài rất thưa thớt và “nhẹ” đô.