Đánh giá của Đặng Kiều Trang

Đặng Kiều Trang 10

Quá xuất sắc cười từ đầu đến cuối, đáng xem hơn nhiều phim Việt hiện nay