Đánh giá của Minh Trí

Minh Trí 9

Phim hay, cảm động. 1 phim hành động thì k cần quá nhiều vào nội dung ^^ nhưng ai cần nội dung hay thì sẽ k thích, 1 phim hành động rất đáng để xem