Đánh giá của Nguyen Hoang Tra My

Nguyen Hoang Tra My 8

Phim xem ổn, cũng gây cấn nhưng không hay xuất sắc.