Đánh giá của Jung Hoseok

Jung Hoseok 10

phim rất hay, nam chính là fan cuồng của băng dính