Đánh giá của tidus293000

tidus293000 8

Nhịp độ khi xem phim lúc đầu không ấn tượng nhưng dần về sau rất căng thẳng.

Dàn diễn viên chỉ tròn vai chứ không như mong đợi. Đánh giá 1 phim coi giải trí tốt