Đánh giá của Pham Dieu Thao

Pham Dieu Thao 9

Phim quá hay và ý nghĩa ! Nhạc kg hay như mình kỳ vọng thui.