Đánh giá của MarsLe

MarsLe 7

Một con nhện trẻ, luôn cố gắng chứng minh sự có ích của mình nhưng không phải lúc nào sự cố gắng ấy cũng được chú ý, được công nhận.
Thế giới này vốn không công bằng nhưng ai cũng cần thời gian để nhận ra điều đó và thật sự trưởng thành.