Đánh giá của Web

Web 9

Hình ảnh và âm nhạc đặc sắc, nội dung sâu sắc và phù hợp với mọi lứa tuổi
Một trong những phim về người nhện hay nhất từ trước đến nay