Đánh giá của Vân Anh

Vân Anh 10

Mô tip của phim không mới nhưng cách truyền tải và thông điệp của phim lại rất hay và ý nghĩa! <3