Đánh giá của hunghero

hunghero 5

Phim dừng ở mức an toàn chưa có sự đốt phá.Tình tiết phim đều đều không kịch tính.Phim chưa làm rõ được tình yêu của Phong Lan và Bách.Võ Cảnh nam chính diễn hơi đơ có vẻ bị mờ nhạt với các tuyến nhân vật khác.Phương Trinh so với Taxi em tên gì thì chưa có sự bức phá.