Đánh giá của KhanhNguyenHN

KhanhNguyenHN 8

Mình vừa xem xong phim. Phim hay cực kì, cảnh đẹp anh Thịnh hài gê nói tiếng dân tộc ngộ ngộ :))) Nhạc phim hay.