Đánh giá của longan1711

longan1711 4

Mạch film khá vụn. Diễn viên diễn khá đơ. Kịch bản lỏng lẻo