Đánh giá của Glass Mask

Glass Mask 9

Tôi bị cuốn hoàn toàn vào thế giới của Sully dù dàn dựng không phải quá đặc biệt. Rất... đúng nhịp.