Đánh giá của Đỗ thị kim ngân

Đỗ thị kim ngân 7

phim dễ đoán diễn viễn ít . quay bối cảnh tối nhiù khúc kh chân thật rõ ràng . hù nhiều thấy cũm bình thường :)))