Đánh giá của Erick Fann

Erick Fann 7

Phim cũng hay, nói chung được hơn mấy cái phim Việt khác, nhưng nội dung sao hao hao giống Tèo Em và Leap Year thế? Có ai nhận ra không?