Đánh giá của Minh Giang

Minh Giang 6.5

Phim có cốt truyện tốt nhưng xử lý tình huống còn dài dòng. Nhạc phim hay.