Đánh giá của smiles003

smiles003 8

Phim cũng hay. Có nội dung dẫn dắt rõ ràng. Một vài phân cảnh xây dựng được cảm xúc, dù kiểu ấy không lạ trong nhiều phim nước ngoài, nhưng biết học cái hay là tốt rồi. Chỉ là chưa đủ nhiệt trong những cảnh ấy.
Một phim đáng xem.