Đánh giá của 1660439234227226

1660439234227226 1

phim hài xàm nhất từng xem. Chả hiểu phim quay thế nào mà Bạn trai và tui coi quay qua nhìn nhau nói 1 câu : " KHÔNG HIỂU"