Đánh giá của Handsomequang

Handsomequang 10

Phim hay, buồn nhưng không nặng nề. Nội dung có thể đoán được nhưng cách dẫn truyện hay.