Đánh giá của nthieu

nthieu 1

Phim bị cắt quá nhiều không hiểu gì, những cảnh quay cũng ko có ji hấp dẫn, đã cắt thì đừng nên chiếu