Đánh giá của Huỳnh Thiện

Huỳnh Thiện 10

Hài , rất duyên , có tình cảm gia đình nữa , kwang soo hết đỡ lun