Đánh giá của NamPhuong

NamPhuong 8

Phim cần động não tí nha, đừng bị trailer đánh lừa. Bạn nào thích cháy nổ hành động thì k nên mua.