Đánh giá của phuong_nguyen

phuong_nguyen 8

Phim phần hành động căng thẳng, nội dung nhiều bất ngờ. Ngay cả tuyến tình cảm cũng đáng xem. Nhạc phim rất hay. Nên xem!