Đánh giá của dangthehoang01

dangthehoang01 6

Mạch phim không để lại được ấn tượng, lạm dụng quá nhiều tình tiết giật mình