Đánh giá của MH

MH 6

Một bộ phim ý nghĩa và đầy tính sáng tạo, thông qua đấy gửi gắm những bài học gia đình nhân văn. Hình ảnh trong phim sống động, hài hước. Tuy nhiên, bộ phim có cách xử lý tình huống chưa khéo, nhân vật phản diện nghèo nàn, tình tiết có phần dư thừa.