Đánh giá của Kha Trần

Kha Trần 1

Mạch phim rời rạc !! Giống như phim kiểu mì ăn liền , nội dung k có gì quá đặc sắc