Đánh giá của Nhi Mộc

Nhi Mộc 1

Lạy chúa tôi chưa baoh xem phim nào mà tệ như bộ phim này :(( Từ diễn viên chính cho tới diễn viên quần chúng, đóng phim không có tâm, ngồi nguyên buổi mà wtf đến đoạn hay chưa thế, t muốn dìaaaa :DDD, tặng nửa sao cho sự đáng iu của con trai nữ chính <3 Và nửa sao cho anh gì đó trong quân đội nhìn trắng trẻo ngon dzai vc ahihi :D Mà kết luận là phim quá nhạt đi ạ !! :< So sad. * Rắc múiiiii *