Đánh giá của 2324012841144401

2324012841144401 10

Phim hay, rành mạch, nội dung rõ ràng ko gây khó hiểu
+ điểm cho ông linh mục cực nhây và bạ mẹ thương con hết mình. Cảm động đáng coi.