Đánh giá của hotakky

hotakky 7

Phim đúng nghĩa dành cho trẻ con. Người lớn đi coi hên xui không biết có ngủ gật không. Phim vớt vác được phần lồng tiếng rất hay, Việt hóa khá tốt mấy câu như "Việt Nam nói là làm".