Đánh giá của Tùng Phan

Tùng Phan 10

Phim hay lắm, có mối liên kết với nhau, hấp dẫn, kịch tính đến phút cuối, great.