Đánh giá của huyhoian

huyhoian 7

Phim sẽ rất hay đối với những không khó tính còn đối với những khó tính như mình thì có 1 cái là phim chưa tới mức quá căng thẳng ở những lần giải đố. Nhìn chung phim rất đáng để ra rạp xem :D