Đánh giá của Khiet

Khiet 1

Phim lạm dụng kỹ xão quá nhiều, 1 thể loại hài nhảm ko mục đích, mình review phim khi xem 1/2 phim và bỏ về