Đánh giá của NThanHoang

NThanHoang 9

Phim có nội dung dễ hiểu, có bố cục rõ ràng rành mạch và mang tầm cỡ vĩ đại. Nói về việc bảo vệ Vạn Lý Trường Thành khỏi bọn quái vật màu xanh Thao Thiết, bọn này có lòng tham vô đáy muốn chiếm cả kinh thành. Phim có một chút hài hài để giảm đi sự căng thẳng, có những đoạn hồi hộp nghẹt thở làm người xem ko thể rời mắt khỏi màn hình.