Đánh giá của Cao Sang

Cao Sang 1

Không review thì cảm thấy có lỗi với mn. Đừng xem phim này nhé. Xàm nhất từ trc tới nay