Đánh giá của Thanh Lê

Thanh Lê 7

Nội dung thông điệp ý nghĩa nhưng âm thanh chán các cảnh quay gây nhàm chán. Phim ma không ra phim ma. Phim kinh dị cũng không ra nói chung là không sợ