Đánh giá của Trịnh Phương Quang

Trịnh Phương Quang 6

Nội dung tạm, dễ hiểu. Không có nhiều cảnh jumpscare. Không đáng sợ.