Đánh giá của 350976705739613

350976705739613 8

Kĩ xạo rất tốt kết hợp yếu tố hài hước tình cảm rất cân bằng. Cốt truyện khá hay