Đánh giá của Quang Minh

Quang Minh 1

Phim ma mà như phim sex. Cả bộ phim ko thấy lúc nào giật mình hay sợ. Nội dung thì nhảm, nói chung là dở ko có gì để tả