Đánh giá của Gấu Te Tởn

Gấu Te Tởn 4

quá bình thường. mà lại có kết mở ra phần 2 thì ai xem