Đánh giá của Glass Mask

Glass Mask 7

Nội dung hay và ý nghĩa, có rất nhiều thứ để khai thác. Tiếc là khai thác chưa hết, đầu tư chưa tới. Chỉ có diễn xuất của diễn viên thôi là chưa đủ với thể loại phim này. Hơi uổng... Nhưng nó cũng đủ để cuốn bạn vào dòng cảm xúc...