Đánh giá của Nguyễn Kim Khánh

Nguyễn Kim Khánh 4

kh hay, những đoạn jump scare chỉ dừng ở mức giật mình chứ kh gây ấn tượng về sau. xem phim ráng lắm đến nửa phim là buồn ngủ và mém gục thật sự =)))) kh đáng xem :<