Đánh giá của Trần Thu Huyền

Trần Thu Huyền 10

phim hay, tình tiết gây cấn !! hình ảnh có tí ám ảnh nhưng đặc biệt gây ấn tượng !! âm thanh quá tốt luôn <3 *Valak nhìn đoạn cuối chả đáng sợ tí nào*