Đánh giá của Ti Ti

Ti Ti 2

Hqa coi xong thấy uổng tiền haiz k hay như mình mong đợi, hù nhiều thui, nhạt toẹt, k hay như mấy valak trc. Dở.