Đánh giá của Kim Nguyên

Kim Nguyên 2

Một trong những phim kinh dị dở nhất từng coi, nội dung dễ đoán, toàn cảnh jumscare, xem xong không hề đọng lại gì. Thấy tốn thời gian, uổng công mong đợi phim này từ lâu rồi