Đánh giá của Sophie

Sophie 8

Phim dễ đoán. Cốt truyện đơn giản. Giải trí rất tốt.