Đánh giá của My Cà Chua

My Cà Chua 10

dù mình chưa xem nhưng mình rất mong sớm sẽ rạp chiếu ngày 27 tháng 2 :) <3