Đánh giá của Khoa Tiến

Khoa Tiến 1

Phim chán dã man. Đã vô duyên lại còn xàm😭😭😭 đã thế lại còn sự việc chả liên quan tới nhau. Phí cả tiền