Đánh giá của 296925584001312

296925584001312 1

Có thể là trình độ không đủ để cảm nhận cũng như hiểu hết về bộ phim này , ai đầu óc đơn giản giống mình đi coi CHÚ BÁO ĐEN đi =)))